สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน วันนี้จขบ.เพิ่งไปยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตสเปนมาค่ะ เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูล เผื่อใครสนใจอยากจะไปเรียนต่อที่สเปน จะได้พอทราบแนวทางการเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารต่างๆอย่างคร่าวๆ จะได้มีเวลาดำเนินการทันค่ะ 
 
ในส่วนนี้ จขบ.จะขอพูดเฉพาะในส่วนของการขอวีซ่านักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะ คือ เป็นแบบที่กินระยะเวลามากกว่า 1 ปี เพราะว่า ถ้าไปเรียนแค่คอร์สภาษาสั้นๆ สามารถขอเป็นวีซ่าแบบนักท่องเที่ยวแบบ 3 เดือนก็ได้ค่ะ 
 
สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้ค่ะ
 
  1. รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว 2 ใบ >> ขนาด 2X2 นิ้วนะคะ ขนาดรูปจะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสค่ะ
  2. แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกโดยสมบูรณ์ 2 ใบ >> ต้องส่งอีเมลไปขอแบบฟอร์มกับทางสถานทูตค่ะ
  3. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ขอวีซ่า
  4. หลักฐานวุฒิการศึกษาที่ได้รับก่อนหน้า >> ถ้าจบการศึกษาในไทย ต้องนำใบแสดงผลการศึกษา/ทรานสคริปต์/ปริญญาบัตร ไปแปลเป็นภาษาสเปนและรับรองการแปลบนใบที่แปลก่อนนะคะ ส่วนใบตัวจริงหรือต้นฉบับต้องเอาไปรับรองลายมือชื่อที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตรงถนนแจ้งวัฒนะด้วยค่ะ
  5. หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชนหรือรัฐบาลในประเทศสเปน พร้อมเลขทะเบียนสถาบันที่ได้ขึ้นทะเบียนที่อนุญาตให้ทำการสอนไว้กับทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการสเปน โดยระบุหลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาที่จะศึกษา >> ถ้าเราสมัครเรียนกับทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่นู่นไว้แล้ว ให้ขอให้เค้าออกใบตอบรับให้เรา หรือเอาใบลงทะเบียนมายื่นก็ได้ค่ะ 
  6. หลักฐานที่พักอาศัยในสเปนและหลักฐานการเงินที่เพียงพอในการรองรับค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงการเดินทางกลับประเทศ >> ถ้าไปเอง ควรมีหลักฐานการจองที่พักอาศัย หรือ ถ้าไปพักกับญาติ ควรมีจดหมายเชิญจากทางนู้นมายื่นด้วยค่ะ ส่วนหลักฐานการเงิน ก็ไปขอ Bank statement จากธนาคาร แต่ถ้าเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ทางก.พ.จะออกใบรับรองให้ค่ะ
  7. ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าส่งตัวกลับประเทศในกรณีประสบอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาที่จะศึกษาในประเทศสเปน >> ต้องไปทำกับบริษัทประกันที่สถานทูตรับรองค่ะ โดยทางสถานทูตจะมีรายชื่อบริษัทมาให้ค่ะ
  8. ในกรณีระยะการศึกษาเกินหกเดือน

(ก)   ใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องระบุว่าไม่มีประวัติการกระทำความผิด (เอกสารมีอายุ 3 เดือน) และรับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  >> จขบ.แนะนำว่า ให้รีบไปขอแต่เนิ่นๆ เพราะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ประมาณ 3 สัปดาห์กว่าจะได้ พอได้แล้วยังต้องเอาไปรับรองลายมือชื่อที่กรมการกงสุลอีก ซึ่งถ้าเอาแบบวันเดียวได้ จะเสียค่ารับรอง 400 บาทต่อใบต่อตราประทับ ถ้าไม่รีบเร่ง จะเอาแบบธรรมดาก็ได้ค่ะ เสีย 200 บาทต่อใบต่อตราประทับ จะได้ภายในสามวันทำการ ดูรายละเอียดการขอใบรับรองความประพฤติที่นี่ค่ะ> http://pcscenter.sb.police.go.th/

(ข)   ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศขององค์การอนามัยโลกปี 2005 หรือโรคจิตประสาท (เอกสารมีอายุ 3 เดือน) โดยต้องระบุข้อความต่อไปนี้ในใบรับรองแพทย์ดังกล่าว> He/she does not suffer from “any of the diseases that might have serious consequence for public health, according to the 2005 International Health Regulations (IHR) >> ตรงนี้สำคัญมากกกก ต้องมีนะคะ ประโยคนี้ในใบรับรองแพทย์ ไม่มีไม่ได้ จขบ.แนะนำว่าให้ไปตรวจที่ร.พ.จุฬา เพราะค่อนข้างสะดวกรวดเร็ว แล้วเราสามารถขอให้เค้าเพิ่มเติมประโยคนี้ลงไปได้ค่ะ 

สำหรับค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าคือ 60 ยูโร หรือ 2,400 บาทค่ะ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าค่ะ แต่ถ้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือไปเรียนคอร์สภาษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้น จะมีค่ารับรองเอกสารอื่นๆที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กับทางสถานทูตตอนยื่นคำร้องอีกค่ะ เพราะเอกสารที่เรารับรองมาแล้ว สถานทูตเค้าจะเอามารับรองอีกที ซึ่งก็จะต้องเสียค่ารับรองตรงนี้ให้กับเค้าค่ะ 

การขอนัดทำวีซ่า เราสามารถส่งอีเมล์เพื่อขอทำนัดล่วงหน้าที่ emb.bangkok.vis@maec.es ค่ะ โดยเราสามารถระบุวันได้ว่า เราต้องการมายื่นเอกสารวันไหน ซึ่งทางสถานทูตกำหนดวันยื่นเอกสารไว้สองวันเท่านั้น คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 10.00 น ถึง 12.00 น. ค่ะ

อ้อ ถ้าจะให้ดี ควรมีสำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ E-ticket ไปยื่นพร้อมคำร้องด้วยนะคะ เพราะเราต้องระบุไปด้วยว่า จะเดินทางไปถึงสเปนวันไหนค่ะ

โดยปกติ ถ้าไม่มีปัญหาอะไร จะได้วีซ่าภายในสามสัปดาห์ค่ะ เพราะฉะนั้น ก็ต้องกะเวลาไว้ดีดีค่ะ ว่าเราจะเดินทางเมื่อไหร่ ต้องยื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ จะได้ทันแบบไม่ฉุกละหุก

การขอวีซ่านักเรียนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของจขบ.แล้วค่ะ กลับไปเรียนคราวนี้ ตั้งใจกว่าจะเก็บเที่ยวให้ครบให้รอบสเปน จะซอกซอน ซิกแซก ลัดเลาะรอบรั้วมากขึ้น เพราะไปครั้งที่แล้วยังเก็บได้ไม่ครบทุกภูมิภาคเบยยย (แม้ว่าที่บ้านจะบ่นว่าเที่ยวเยอะไปแล้วนะ!) 

 

แล้วไว้จขบ.จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในสเปนมาให้อ่านให้ดูกันเพลินๆอีกนะคะ Cool

 

---UPDATED JUN 2014---

 

 

พอดีมีคนเขียนมาถามจขบ.หลังไมค์หลายคนเรื่องการรับรองเอกสารต่างๆ ต้องแปล/ไม่แปลอะไรยังไง จขบ.ขอยกมาตอบทีเดียวเลยนะคะ หวังว่าจะช่วยคลายความงุนงงและความข้องใจให้หลายๆคนได้บ้าง Cool

 

เรื่องการรับรองเอกสารวุฒิการศึกษา ต้องแปล/ไม่แปล ต้องทำความเข้าใจคอนเซปต์มันก่อนนะ
 
ต้องแบ่งการรับรองออกเป็น 2 แบบกว้างๆก่อน
 
1. การรับรองลายมือชื่อ
 
2. การรับรองการแปล ถ้าเป็นเอกสารที่เราต้องการแปลจากภาษาไทยหรืออังกฤษเป็นภาษาสเปน ให้เอาตัวต้นฉบับไปรับรองลายมือชื่อที่กรมการกงสุล ส่วนตัวที่เราแปลแล้ว ต้องเอาไปรับรองสองต่อ ต่อนึงคือรับรองการแปลกับศูนย์การแปลจุฬา (คือต้องไปจ้างศูนย์การแปลแปลให้ แล้วทางนั้นถึงจะรับรองให้นะคะ) แล้วถึงเอาไปให้สถานทูตสเปนรับรองการแปลอีกทีนึง แล้วเวลายื่น ให้ยื่นสองใบคู่กัน
 
ทีนี้ เราต้องแปลทุกอย่างจากไทยหรืออังกฤษเป็นภาษาสเปนทั้งหมดมั้ย? ต้องดูเป็นกรณีๆไป ถ้าในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยที่สเปนระบุว่า การยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนต้องใช้ทุกอย่างเป็นภาษาสเปนก็ให้แปลไว้ก่อนเลย แล้วรับรองทีเดียว จะได้ไม่ต้องทำหลายครั้ง แต่ถ้าไม่ สามารถยื่นเอกสารภาษาอังกฤษได้ ก็ไม่ต้องแปลค่ะ
 
ส่วนการเอาวุฒิการศึกษาไปรับรอง ต้องรับรองแบบไหน? ในเวบของกรมการกงสุลมันมี 3 แบบนะ
 
1. การรับรองคำแปล / 2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร / 3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้
 
สรุปคือ
 
> ถ้าใช้เอกสารตัวจริง ให้เอาไปรับรองลายมือชื่อ
> ถ้าใช้เอกสารที่เป็นสำเนา ให้เอาไปรับรองสำเนาถูกต้อง
การรับรองการแปล กรมการกงสุลจะรับรองเฉพาะการแปลไทย-อังกฤษเท่านั้น ในกรณีที่เราแปลเอกสารจากไทยเป็นสเปน หรืออังกฤษเป็นสเปน กรมการกงสุลจะรับรองการแปลให้ไม่ได้นะคะ
 
ขอยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจอีกที ตอนที่จขบ.ทำ จขบ.ไปขอ transcript ตัวจริงจากทางมหาวิทยาลัย แล้วเอาตัวจริงไปรับรองลายมือชื่อที่กรมการกงสุล อีกด้านหนึ่ง จขบ.เอาตัว transcript ไปแปลที่ศูนย์การแปลจุฬาฯ ทางนั้นประทับตรารับรองการแปลมาให้ แล้วก็เอาตัวแปลนี้ไปรับรองการแปลที่สถานทูตสเปนอีกทีนึง เมื่อได้ทั้งสองใบแล้ว ก็เอาทั้งสองใบไปยื่นพร้อมกันวันที่สถานทูตนัดยื่นเอกสารทำวีซ่า อย่าลืมว่าอันนี้เป็นเฉพาะกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยที่สเปนต้องการเอกสารเป็นภาษาสเปนทั้งหมดนะคะ ถ้าเค้าไม่ต้องการ ไม่ต้องไปแปลหลักฐานการศึกษาใดๆทั้งสิ้น ถ้ามีภาษาสเปนอยู่แล้ว หรือให้แน่ คือสอบถามกับทางสถานทูตสเปนโดยตรงจะชัวร์ที่สุดค่ะ
 
 
 
--- UPDATED JUN 2016 ---
 
 
เรื่องเอกสารต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า จขบ.แนะนำให้สอบถามกับทางสถานทูตสเปนโดยตรงดีกว่านะคะ เพราะที่จขบ.เคยทำมา ก็สามปีกว่าแล้วค่ะ :)  กฎหรือระเบียบของทางสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
 
เนื้อหาที่ปรากฏในนี้ เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆที่จขบ.เคยทำ และอยากจะมาแชร์ให้บุคคลที่สนใจขอวีซ่านักเรียนได้ทราบในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ
 
หากมีคำถามในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลในเอกสารขอวีซ่า ขั้นตอน/เอกสารในการสมัคร/ยื่นเอกสารกับมหาวิทยาลัยที่สเปน (แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีข้อกำหนดในการยื่นเอกสารไม่เหมือนกัน)  หรือรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ในส่วนนี้ จขบ.จำไม่ได้จริงๆค่ะ เพราะทำมานานมากแล้วค่ะ :)
 
ยังไงก็ขอบคุณที่สนใจเข้ามาอ่านบล็อกนะคะ
 

 

 

edit @ 23 Jun 2014 20:18:32 by Sea So Sweet

edit @ 8 Jan 2015 05:47:11 by Sea So Sweet

edit @ 3 Jun 2016 17:17:20 by Sea So Sweet

Comment

Comment:

Tweet

ไม่ทราบว่า สะดวกให้ข้อมูลในการไปเรียนต่อ มั้ยคะ 

#16 By Chica :) (171.98.12.13) on 2016-06-02 16:55

ไม่ทราบว่า สะดวกให้ข้อมูลในการไปเรียนต่อ มั้ยคะ 

#16 By Chica :) (171.98.12.13) on 2016-06-02 16:55

ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มาก ตอนนี้กำลัง วุ่นกับการเตรียมเอกสารพอดี คะ

#15 By macita (171.100.158.118) on 2016-02-07 00:00

มีอีเมลล์สำหรับติดต่อหลังไมค์มั๊ยคะ พอดีได้ทุนแล้วต้องไปเดือนหน้า ฉุกละหุกมาก ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ sad smile sad smile

#14 By Esme (180.183.66.55|180.183.66.55) on 2015-08-23 20:42

พี่คะ อยากหลังไมค์ถาม เรื่องการกรอกวีซ่าค่ะ คือหนูงงแบบงงมากก ตั้งแต่หน้า2คือ กรอกต่อไม่ได้เลย ขอข้อมูลติดต่อพี่หน่อยได้มั้ยคะ

#13 By ิbamer (182.52.14.148|182.52.14.148) on 2015-08-07 15:59

ขออนุญาติติดต่อจขกท.หลังไมค์ได้ไหมคะ
ตอนนี้กำลังทำวีซ่านักเรียนสเปน(เรียน1ปี)เหมือนกันค่ะ มีคำถามเกี่ยวกับเอกสารทางการเงิน
ไม่ทราบว่ามีเฟชบุคหรือว่าไลน์หรืออีเมลล์ไหมคะ 
ขอบคุณมากๆๆๆนะคะ

#5 By ขวัญ (202.82.45.13) on 2013-10-29 15:01

อยากไปบ้างจัง ~ XD
จะคอยติดตามต่อไปนะคร้าบ :D
Hot! Hot! Hot!

#3 By [zzlovers] on 2013-08-23 23:37

รอติดตามตอนต่อไป
( Hot! Hot! )

#2 By Nirankas on 2013-08-23 07:48

มีประโยขน์มากๆ
ขอบคุณนะคะ
Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!  

#1 By Reiki on 2013-08-22 18:27